Samit používateľov Hubbardovho systému riadenia 22. a 23. septembera 2017

Máme medzinárodnú konferenciu v Budapešti, kde sa zúčastnia vedúci pracovníci z 12 krajín, ktorí dosiahli úspech v uplatňovaní Hubbardovho systému riadenia. Prídu rečníci svetovej úrovne s dobre vybranými témami. Môžete klásť otázky a dostanete odpovede na akúkoľvek tému. Môžete pokračovať v tréningu a tiež môžete mať najnovšie aktualizácie o nových nástrojoch firemných tréningov.

Kto by sa mal zúčastniť tejto konferencie? Tí výkonní pracovníci a personál, ktorí sa niekde dozvedeli o Hubbardovom systéme riadenia alebo akejkoľvek jeho časti a dosiahli úspech pri praktickej aplikácii a chcú dosiahnuť väčší úspech jeho aplikáciou.

A Hubbardov systém riadenia je dobre zdokumentovaný ucelený systém, ktorý poskytuje cestu ako vytrénovať kvalitných vedúcich pracovníkov, ktorí sú orientovaní na ciele a zároveň majú ľudský prístup, sú schopní veriť zamestnancom a uviesť ich veľmi produktívnych na post.

Konferencia je veľmi cenná, pretože väčšina vedúcich pracovníkov študovala iba niekoľko prvkov z celého Hubbardovho systému riadenia. Na konferencii si ukážeme, ako čiastkové vedomosti zapadajú do fungujúceho systému. Pomáha vám tiež zapojiť váš personál a pomôcť im plne pochopiť, že plán ich šéfov je dobrý a Hubbardov systém riadenia je najlepší systém pre spoločnosť.

Prednášajúci sú úžasní. Sú medzi nimi výkonní pracovníci, ktorí používajú túto technológiu a dokážu vám ukázať ako aplikovať súčasne dva najdôležitejšie princípy od pána Hubbarda.

Najlepšie je sa registrovať čo najskôr, keďže ceny za konferenciu sa menia v čase. Momentálne je cena 175 EURO/osoba pre WISE členov (WISE je členská organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu pomoc pri implementácii Hubbardov systém riadenia)
Pre ne-WISE členov je poplatok 195 EURO/osoba, a táto cena je platná do 10. septembri.

Na konferenciu by ste mali zobrať aj vašich zamestnancov, keďže personál hrá vo vašej firme veľmi dôležitú úlohu, ktorá je životne dôležitá, že vám pomôžu správne zaviesť tento manažérsky systém. V skutočne dobrej organizácii pracuje manažment a personál na spoločnom cieli a dokážu dosiahnuť neuveriteľnú úroveň produkcie.

Medzi prednáškami máte dostatok času na zoznámenie sa s novými ľuďmi a vytvorenie nových obchodných príležitostí a nadviazať medzinárodné vzťahy s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi.

Budeme mať nepretržite pomocníkov, ktorí pomôžu prekonať jazykové bariéry.

V piatok večer máme oslavu, kde oceníme najlepšie výsledky a vypočujeme si ich úspešné riešenia (tajomstvá). Atmosféra konferencie býva veľmi vysoká, takže môžete smelo pozvať priateľov, partnerov a členov rodiny.

20 ROKOV K VAŠIM SLUŽBÁM S RIEŠENIAMI

Agenda konferencie - Deň prvý - piatok

8:30 - 9:00   Registrácia

Príchod, registrácia, káva, networking

Hostitelia: Zoltan Soos a Attila Miklovicz

9:05 - 9:35   20 rokov Hubbardovho systému riadenia v oblasti Strednej Európy. Historický prehľad WISE, prezentácia a potvrdenie veteránov v používaní tohto systému. Zaujímavé príbehy.

Moderátor: Imre Toth - prezident WISE Stredná Európa

9:35 - 10:15   ANapísali ste si Admin-škálu, ktorú sa snažíte dosiahnuť, ale nedosahujete predpokladané výsledky. Najväčšie prekážky k praktickej aplikácii a ich zvládanie. Údaje LRH, ktoré vám pomôžu v dosahovaní akékoľvek hlavné ciele.

Admin-škála

Prednášajúci: Tamas Mondovics - Výkonný riaditeľ HCA Stredná Európa

10:15 - 11:00   Branding

Toto prichádza pred PR a Marketingom

Prednášajúci: Csaba Lazar

11:00 - 12:00   Public Relations od úplného profesionála.

Public Relation ktoré vytvára základy pre Marketing. Ktorú nevyhnutnú časť potrebujete mať vo vašej firme?

Prednášajúci: Danny Blue - Mentalista

12:00 - 13:00   OBED

Nie len dať si jedlo ale aj mať príležitosť spoznať iných ľudí a nadviazať vzťahy.

LURDY Ház Könyves Kálmán krt. 12-14

13:00 - 14:00   MARKETING. Čo je špeciálne na marketingu založenom na Hubbardovom systéme riadenia?

Nie len prednáška ale praktické rady, ktoré viete okamžite aplikovať.

Prednášajúci: prekvapenie

14:00 - 15:00   SPREDAJ. Profesionálny tréneri predaja prednášajú o predaji a uzatváraní. Čo sa tu dozviete nehovorí na bežných tréningoch.

Prednášajúci: Tamas Kasza - špecialista na uzatváranie.

15:00 - 15:20   Prestávka na kávu

Ďalšie príležitosti na networking.

15:20 - 16:10  

Top reprezentant Hubbardovho systému riadenia, ktorý sa stará o disemináciu na úrovni krajín. Tiež dostanete brífing o možnosti úžasnej kariéry pre vašu budúcnosť.

Prednášajúci: Gyula Piroska - Tréner, spisovateľ

16:10 - 17:10  

Hubbardov systém riadenia existuje vo všetkých krajinách Strednej Európy. Jeden z našich najlepších reprezentantov je prednášateľ z Českej Republiky. Sám vytrénoval tisícky ľudí dokonca z medzinárodných spoločností.

LPrednášajúci: Ing. Rastislav Zachar - Business Success Czech

17:10 - 18:00  

Hubbardov systém riadenia je kompletný systém. Dáva najlepšie výsledky keď je väčšina jeho častí zavedená. Po zavedení uceleného systému je potvrdený WISE a získa prestížne ocenenie a tiež dáva hodnotný prevádzkový prínos

Prednášajúci: Bela Nagy - Comline Budapest Ltd. výkonný riaditeľ

18:00 - 18:30   Oceňovanie. Tí, ktorí ukončili zavádzanie základov Hubbardovho systému riadenia, zdokumentovali a dosiahli veľké úspechy odovzdáme ocenenie za ich štandardné použitie.

Ceremónia oceňovania

Top výkonný pracovníci WISE

Agenda konferencie - Deň druhý - sobota

8:30 - 9:00   Registrácia

Príchod, registrácia, káva, networking

Hostitelia: Zoltan Soos a Attila Miklovicz

9:00 - 10:00  Oblasť aktivít firmy

Počas fungovania firmy sa môžete stretnúť s problémami, ktoré nepatria k povinnostiam vašej firmy ale aj tak s nimi niečo musíte spraviť.

Prednášajúci: Dr Gabor Lenkei, doktor, spisovateľ

10:00 - 11:00  Ako sa postarať o svojich partnerov?

Keď vytrénujeme výkonného riaditeľa aby sa stal veľmi istý vo svojej práci, ďalší krok ako môže stabilizovať svoju firmu je vytrénovaním svojich kľúčových partnerov. Tým, že pomôže svojim partnerom vytvára stabilnejšie prostredie pre svoju firmu.

Prednášajúci: Attila Dienes, Podnikateľ, poradca

11:00 - 12:00  Celkové firemné programy

Keď má výkonný riaditeľ Admin-škálu a silný účel, musí mať súbor programov, ktoré môže dokončiť a dostať tak firmu do novej úrovne fungovania.

Prednášajúci: Peter Laczko, Konzultant - Lawrence and Bennett

12:00 - 13:00   OBED

Nie len dať si jedlo ale aj mať príležitosť spoznať iných ľudí a nadviazať vzťahy

LURDY Ház Könyves Kálmán krt. 12-14

13:00 - 14:30  Ako zlepšiť podnikateľské prostredie okolo firmy?

V každej krajne sú silné stránky a slabé stránky majiteľov firiem. Čo môžete spraviť so slabými stránkami, aby ste vytvorili priateľské prostredie v akejkoľvek krajine?

Prednášajúci: Marc De Turck, vládny poradca, tréner

14:30 - 15:30  Ako plne porozumieť komplikovanej situácii a debugovať ju?

Život a ekonomika sa občas môže stať veľmi komplikovaná a ťažko porozumiteľná. Je životne dôležité pre výkonného riaditeľa aby mal správne nástroje aby situáciu vyriešil.

Prednášajúci: Szilard Potencsik, konzultant

15:30 - 15:45   Prestávka na kávu

Ďalšie príležitosti na networking.

15:45 - 16:45  Sme nepolitická aktivita aj keď pomáhame dobrým ľuďom.

Keďže máme veľmi funkčný systém Hubbardovho systému riadenia, môžeme si položiť otázku, ako ho môžeme použiť, aby sme pomohli spoločnosti. Náš prednášajúci bol vo svojej krajine ministrom a má dobrý nadhľad ako by sa dalo pomôcť.

Prednášajúci: Phd. Risto Ivanov, poradca

 

Hostitelia: Zoltan Soos a Attila Miklovicz  

LECTURER

Gyula Piroska


Advisor, lecturer, writer

Imre Toth


President WISE CEE

Gabor Dr Lenkei


Doctor, Lecturer

Marc De Turck


Goverment advisor, trainer

Risto Ivanov


Ex Minister, advisor

Attila Dienes


Podnikateľ, poradca

Tamas Mondovics


Executive Director of the HCA Central-Europe

Laczkó Péter


Consultant, trainer

Bela Nagy


Veteran trainer

Convention fee

Payment done until: WISE membersNon-Members
Paid until 20th of August 175 EURO 195 EURO
Paid after 15th of September190 EURO 220 EURO
Present your poster and/or promo materials:100 EURO

If you are a WISE member and you want to come, but you have a momentary financial stress, please contact us on +36 1 769 11 27 and we give you a special help to be with us.

The payment possible by bankwire or by bank card. Please contact Andrea Toth on e-mail: or contact us on +36 1 769 11 27.


Location

LURDY Ház Könyves Kálmán krt. 12-14
Budapest